Daniel Hannan: Różnica między strefą wolnego handlu a unią celną

Strefa wolnego handlu oznacza, że towary, usługi i kapitał krążą bez ograniczeń. W unii celnej jest się wciągniętym we wspólną politykę handlową i wspólną zewnętrzną taryfę celną. Niestrudzenie zwracam uwagę tej Izbie, że zamknęliśmy się w ciasnej i upadającej unii celnej.

Podobne