Daniel Hannan: UE czyni siebie samą gospodarczo nieistotną

Celem wspólnego rynku UE jest wymiana poprzez przewagę komparatywną, a zamiast tego stosuje się protekcjonizm przedsiębiorstw europejskich. UE sama się izoluje i czyni się gospodarczo nieistotną.

Podobne