Daniel Hannan vs. Danuta Hübner i inni

Wysiłki, aby zatrzymać Grecję w strefie euro sprowadzają się do grabieży przyszłych pokoleń, aby ratować bogatych bankierów od konsekwencji ich własnych błędów – wynika z wypowiedzi Daniela Hannana. Rozmowa przeprowadzona w studio BBC w siedzibie PE w Strasburgu 18 lutego 2012