Daniel Hannan: Wykluczenie formą uczestnictwa w UE

Skoro nie będziemy częścią nowego traktatu o unii fiskalnej, to logiczne jest, że to powinno stać się głównym forum dla dalszej integracji. Powinno to być w istocie jednostką szerszej politycznej fuzji.