1 marca 2024

Darmowa równość w podręczniku

0

Darmowy podręcznik to plagiat! Najwyższa Izba Kontroli zajmie się darmowym podręcznikiem! – takie podłe oszczerstwa obiegły całą Polskę Ludową. Próbuję się tym samym storpedować realizację hasła Partii „by żyło się lepiej! by żyło się lepiej robiącym darmowy podręcznik”.