Polski Punkt Widzenia – Seweryn Szwarocki i Krzysztof Bosak