Debata nad ratyfikacją Konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Posiedzenie połączonych zespołów parlamentarnych: Parlamentarnego Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej; Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny; Parlamentarnego Zespół „Stop ideologii gender!”.

Podobne