prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Waldemar Paruch, red. Krzysztof Rak