Debata: Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podczas debaty poruszano kwestie dotyczące miejsca i roli GPW i rynku kapitałowego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dyskutowano o promowaniu długoterminowego oszczędzania oraz korzyściach płynących z proponowanej reformy emerytalnej.