Defilada Zwycięzców

„Wszelkie próby przepisania historii, aby postawić w jednym rzędzie ofiary i katów, wyzwolicieli i okupantów, są niemoralne i nie do przyjęcia” – Władymir Putin
„Kto panuje nad przeszłością, panuje nad przyszłością” – George Orwell

http://www.youtube.com/watch?v=EwvcL8qHXoU

Podobne