Dekomunizacja nazw ulic w Warszawie i okolicach

dr Piotr Oleńczak, dr Maciej Korkuć, hist. Leszek Żebrowski, dr. Daniel Czerwiński – zapis dyskusji o zasadach realizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.