Władysław Bruliński – konferencja naukowa: „O Katolickie Państwo Narodu Polskiego”