Dezinformacja – narzędzie Moskwy

Brytyjski sowietolog Ch.Story był jednym z nielicznych, którzy nie uwierzyli w „demokratyzację” Rosji. Leninowski cel – opanowanie całego świata jest realizowany. Sowieci wyeksportowali na świat przestępczość zorganizowaną. Rosyjska mafia częścią KGB.

Podobne