Dlaczego Janusz Korwin-Mikke bronił masonerii?

Stanisław Krajski przytacza tekst Janusza Korwin-Mikkego z 2005 roku, w którym pisał on o masonerii.


Sugestie zawarte w tekście dotyczą możliwego zniesienia ekskomuniki z masonów, powątpiewanie w ich antykatolicką działalność a także wskazują Jana Pawła II jako antymasońskiego konserwatystę. Czy JKM zmienił swoje poglądy od tamtego czasu? A jeśli nie to co na to inni politycy Konfederacji, jak np. Grzegorz Braun?