Fatalna polska dyplomacja.


Michalkiewicz i Baliński