Rozmowa z redaktorem naczelnym „Przymierze z Maryją”, Bogusławem Bajorem