dr Leszek Żebrowski w sprawie oszczerstw kierowanych przeciwko Polakom przez żydowskiego bajkopisarza Jana Tomasza Grossa i innych pseudo-historyków