Prof. Józefina Hrynkiewicz – Polski Punkt Widzenia