O przyczynach konkubinatu mówi dr Jerzy Grzybowski, współzałożyciel ruchu „Spotkania Małżeńskie”.