Polski Punkt Widzenia – Paweł Soloch (Instytut Sobieskiego)

Gowin to nadzieja dla Platformy?