Dobromir Sośnierz vs Antonio Tajani w PE

Ostra wymiana zdań!

Prof. Legutko nawiązał do łamania prawa przez przewodniczącego poprzez nakładanie kar za treść wypowiedzi. Tajani odparował typowo po europejsku — że nie będzie pozwalał na mówienie rzeczy, z którymi się nie zgadza.
Trybunał w Luksemburgu przyznał rację Korwin-Mikkemu i uznał kary nakładane na niego za nielegalne, naruszające wolność słowa i kartę praw podstawowych.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy