Doniosłość i aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu

XII Konferencja Edukacji Klasycznej.

Czy święty Tomasz z Akwinu może być patronem dialogu międzyreligijnego? Prawda i interpretacja – Paweł Lisicki
Creatio ex nihilo – spojrzenie Akwinaty i współczesnych nauk przyrodniczych na dzieło stworzenia – ks. Piotr Dzierża
Święty Tomasz z Akwinu jako filar cywilizacji łacińskiej – ks. Szymon Bańka