Prof. Krystyna Pawłowicz i prof. Jan Szyszko – Polski Punkt Widzenia

W obronie lasów i polskiej ziemi
Konferencja prasowa „W obronie lasów i polskiej ziemi” z udziałem Jana Szyszko, Dariusza Bąka i Anny Stefańskiej