Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920

Wojna polsko-bolszewicka i sama Bitwa Warszawska ma długą historię samego opowiadania o niej. W okresie sanacyjnym próby podważania udziału Piłsudskiego w zwycięstwie groziły represjami. W PRL-u wojna ta była tematem zakazanym.