Stanisław Michalkiewicz – o tym, co jest lepsze: monarchia absolutna czy feudalna na wzór późnośredniowieczny i o praworządności w różnych państwach.

A także o tym, jakiego koloru były Zaprzyjaźnione Wiewiórki, które „wycieknęły” słynną już notatkę polskiego MSZ-u z tajnych rozmów z amerykańskim Departamentem Stanu na temat roszczeń majątkowych żydowskich organizacji Przemysłu Holokaustu wobec Polski, o tym, jak jak rozpoznać Żyda i skąd się wzięły nazwiska niemieckojęzyczne u żydów, o konstytucji dla nauki, tzw. ustawie 2.0 autorstwa ministra Gowina oraz całym środowisku akademickim ogólnie, o problemie z ustaleniem stolicy Izraela i o postaci Ryszarda Kapuścińskiego…