„Polska to atrapa państwa” – mówi Grzegorz Braun i dodaje: „ To państwo w osobach swych najwyższych przedstawicieli nie przejawia już woli suwerenności”. Zdaniem reżysera „uczestnicząc w amerykańsko-żydowskiej akcji prowadzonej z wykorzystaniem naszego terytorium, z wyrzuceniem do śmieci naszego prestiżu i gospodarczego interesu narodowego jaki mamy w tamtych stronach, wyczerpuje się znamiona art. 117 i 126 kodeksu karnego”.