Stanisław Michalkiewicz o powodach, dla których istnieje religia, o pozytywnych i negatywnych aspektach Unii Europejskiej i szantażu moralnym zawartym w stosunku do niej „obozu zdrady i zaprzaństwa” i „obozu dobrej zmiany”, o stereotypach i cechach narodowych, o udowodnianiu Żydom, że nie są Żydami, czyli o najbardziej jaskrawym przejawie antysemityzmu, o metodach zwalczania socjalizmu, o tym, po czym poznać książkę, której nie warto czytać, o polskobrzmiących nazwiskach żydowskich, o wszystkich strukturalnych przejawach państwa, czyli o programie byłej Unii Polityki Realnej