23 lutego 2024

„Dwa mocarstwa, jedno fałszerstwo”

1

Od wielu lat amerykańskim politykom zdarzają się „wpadki”, w których mówią np. o „polskich obozach śmierci”, czy dają dowód rzekomej niewiedzy o udziale Polski w zawziętym oporze przeciw hitlerowskim Niemcom.


Niedawno mogliśmy się przekonać, że narracja ta ma swój cel, który dotyczy przerzucenia odpowiedzialności za II wojnę światową z Niemiec na nasz kraj, co uzasadnia naciski środowisk żydowskich domagających się od Polski spłaty tzw. „mienia bez spadkowego” wycenianego przez żydowskie agencje zlokalizowane w USA na około 300 mld dolarów. Roszczenie to poparte zostało na drodze rządowej w ustawie nr 447 w skrócie nazywanej JUST, której Stany Zjednoczone mają być realizatorem.
Ostatnio do antypolskiej nagonki oraz przenoszenia współodpowiedzialności za wybuch II wojny światowej i związaną z nią gehenną Żydów przyłączyła się też Rosja.