Grzegorz Braun i spotkanie w Sandomierzu, 29.12.2019