Dr Tymoteusz Zych odpowiada na pytanie Lecha Osikowicza