Dyskusja panelowa poświęcona Józefowi Mackiewiczowi – jednemu z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej, świadkowi zbrodni katyńskiej, bezkompromisowemu antykomuniście.


W dyskusji o życiu, twórczości i znaczeniu dzieł Józefa Mackiewicza wzięli udział:
prof. Włodzimierz Bolecki,
prof. Rafał Habielski,
Andrzej Mietkowski.
Rozmowę poprowadziła dr Małgorzata Ptasińska.

Józef Mackiewicz (1902-1985) – prozaik, publicysta, dziennikarz. Urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Sankt Petersburgu, syn Antoniego Mackiewicza i Marii z Pietraszkiewiczów. Obie rodziny wywodziły się z Wileńszczyzny. Był bratem pisarza Stanisława (1896-1966) i Seweryny (1900-2002), matki Kazimierza Orłosia. W 1907 roku rodzina Mackiewiczów przeniosła się do Wilna ze względu na problemy zdrowotne Józefa. W 1910 roku rozpoczął naukę w prywatnym, klasycznym gimnazjum rosyjskim N.A. Winogradowa. W maju 1914 roku zmarł jego ojciec i sytuacja materialna rodziny znacznie się pogorszyła. 5 września 1915 roku Niemcy zajęli Wilno, a Gimnazjum N. A. Winogradowa ewakuowane zostało do Moskwy. Mackiewicz zaczął uczęszczać do gimnazjum męskiego Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, założonego z inicjatywy prof. Stanisława Kościałkowskiego.
IPN