Cezary Gmyz rozmawia z Witoldem Bagieńskim na temat działań kontrwywiadowczych, prowadzonych przez Departament II MSW, wobec amerykańskiego dyplomaty Alberta Millera.