Dziękczynienie w Rodzinie 2013 – koncerty

Toruń, 7.09.2013

Koncert zespołu Majeranki z Rabki Zdroju

Koncert Moniki Grajewskiej

Koncert Orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica

Koncert Arisy Vinci

Koncert zespołu Gang Marcela

Koncert Macieja Wróblewskiego

Wystąpienie wiceprezydenta Torunia p. Zbigniewa Rasielewskiego

Podobne