Słowa: Witold Gadowski
Muzyka: Maciej Jeleniewski
Śpiew: Natalia Niemen, Grzegorz Wilk