Ekshumacje ofiar komunizmu – Krzysztof Szwagrzyk IPN

Nieprawdziwą i nieuprawnioną tezę, sformułowaną przez Romanowskiego o współpracy rotmistrza Pileckiego z reżimem („uwięziony rotmistrz zdecydował się na lojalność wobec tego państwa”) ostatecznie podważa fakt, że jako jedyny z całej grupy sądzonych został stracony.

W tygodniku „Polityka” – literat, „prof.” Andrzej Romanowski w podły sposób zaatakował rotmistrza Witolda Pileckiego i Instytut Pamięci Narodowej

Podobne