Rozmowa Niezależna z profesorem Wiesławem Biniendą.