Energia dla Zachodu

Kiedy NATO, Unia i inne takie gremia deliberują, czy i jak uniezależnić się od nośników energii z Rosji, warto przypomnieć tekst opublikowany omyłkowo przez Rosjan…


Rafał Ziemkiewicz