Stanisław Michalkiewicz o niedawnej deklaracji Angeli Merkel, która stwierdziła, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny być gotowe do oddania suwerenności.

Te słowa nie szokują, po prostu odzwierciedlają stan faktyczny. Polska suwerenność państwowa jest systematycznie ograniczana, a ten proces będzie postępował. Unii Europejskiej to federacja, która ma atrybuty państwa – terytorium, ludność, władzę ustawodawczą, wykonawczą sądowniczą, bank centralny i walutę, a niebawem będzie miało armię.