Rafał Otoka-Frąckiewicz nie przepuszcza żadnej okazji do „zjechania” wszystkiego, co mu się nie podoba. Tak jest i w tym przypadku. Jego celem stały się wyjątkowe wyjątkowości III RP, a dokładnie: redaktor Aaaadam Michnik i najsłynniejszy Noblysta, kawaler licznych orderów profesur i doktoratur Lech Wałęsa.