O postępującej infiltracji Unii Europejskiej przez ideologię neomarksizmu mówi Jakub Zgierski