Redakcja z ulicy Czerskiej ubolewa nad losem rodzin żyjących niezgodnie z Ewangelią i rozwodników, którym (zdaniem „Gazety Wyborczej”) rząd chce narzucić życie w Bojaźni Bożej poprzez… manipulowanie zasiłkami socjalnymi.


PCh24.pl