Sam zrezygnował?

Andrzej Szęśniak – Polski Punkt Widzenia