Stanisław Krajski wypowiada się na temat roli kobiet w Polsce, która jest nietypowa w skali światowej. W Polsce kobiety zawsze były traktowane z ogromnym szacunkiem. W tym kontekście feministki w Polsce, które postulują zrównanie roli mężczyzn i kobiet, są śmieszne.