Wywiad z prof. Wiesławem Biniendą (Dublin 3.02.2014)

Wywiad z profesorem Wiesławem Biniendą, profesorem University of Acron, dziekanem Wydziału Inżynierii Cywilnej (Department of Civil Engineering) tej uczelni, wpółpracownikiem NASA, redaktorem naczelnym „Journal of Aerospace Engineering” i laureatem prestiżowej Nagrody Torrensa dla najlepszego redaktora pisma naukowego wydawanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Cywilnej (ASCE).