Dulce et decorum est pro Patria mori

„Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę” – słowa te w języku łacińskim i polskim wyrył na swojej manierce ppor. rez. Tadeusz Zbigniew Ciszewski herbu Zadora, więzień obozu w Kozielsku, rozstrzelany 14 kwietnia 1940 roku przez NKWD i zrzucony do dołu śmierci w katyńskim lesie. Dziś jego manierka znajduje się w Muzeum Katyńskim w Warszawie i jest jedną z ponad 40 tys. relikwii wydobytych z dołów śmierci w Katyniu, Charkowie, Bykowni i Miednoje.

Anglojęzyczni świadkowie Katynia

Rządy zachodnie w pierwszych latach powojennych nie były w ogóle zainteresowane wspominaniem o zbrodni katyńskiej i dopiero na początku lat 50. w Stanach Zjednoczonych doszło do poważnego śledztwa w tej sprawie, przeprowadzonego przez specjalny komitet Kongresu, znany jako Komitet Maddena.