Co najmniej 395 polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie uniknęło rozstrzelania. Z tej grupy Sowieci wyselekcjonowali około trzydziestu polskich oficerów.

Trzynastu z nich ukończyło specjalny kurs jaki sowieckie NKWD zorganizowało dla nich w podmoskiewskiej Małachówce. Po jego zakończeniu mieli tworzyć nową polska armię i w przyszłości budować komunistyczną Polskę , już jako siedemnastą republikę Związku Sowieckiego. W maju 1943 r. w Sielcach nad Oką Sowieci przystąpili do tworzenia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która stała się zalążkiem armii komunistycznej Polski. Absolwenci Małachówki odgrywali w niej kluczową rolę.

Całość: