O tym, kiedy moc truchleje

Znaki decydują o tym jak wygląda nasze życie. Odwołujemy się do znaków, do symboli. Bez nich byłoby nam jakoś trudno opisać nawet siebie.

Ideałem piękna greckiego była harmonia, ale kryteria piękna się zmieniają

„Ars longa, vita brevis”, czyli „sztuka długa, życie krótkie” mawiali starożytni Rzymianie, którzy mieli zwyczaj ubierania każdego spostrzeżenia w postać pełnej mądrości sentencji. Człowiek ma skłonność do tego, żeby dać upust swojej wrażliwości na piękno. Jedną z metod dawania tego upustu jest sztuka.