Szokujące słowa działaczy „Solidarności” o grabieży polskich lasów w III RP!

Film pokazuję walkę Solidarności o zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, takich jak złoża geologiczne, wody i lasy, której ukoronowaniem była I Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, która weszła w życie 2001 roku, dzięki nieugiętości inicjatorów, po dwóch latach prób blokowania jej na różnych szczeblach procedowania sejmowego.

Nocny skok na Lasy Państwowe nieudany

Fragment debaty oraz głosownie. W nocy z dnia 17 na 18 grudnia 2014 roku w Sejmie miała miejsce próba zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwiałaby w przyszłości sprzedaż Lasów Państwowych na zasadach zapisanych w ustawie. Za uchwaleniem zmian głosowało 291 posłów, przeciw było 150 a 2 wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia zmian zabrakło zaledwie 5 głosów. Za przyjęciem zmian w konstytucji głosowało PO, SLD, PSL, TR, BiG oraz 11 posłów niezrzeszonych. Przeciw był PiS, KPSP Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina oraz 8 posłów niezrzeszonych.