Szokujące słowa działaczy „Solidarności” o grabieży polskich lasów w III RP!

Film pokazuję walkę Solidarności o zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, takich jak złoża geologiczne, wody i lasy, której ukoronowaniem była I Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, która weszła w życie 2001 roku, dzięki nieugiętości inicjatorów, po dwóch latach prób blokowania jej na różnych szczeblach procedowania sejmowego.