Kapitalizm kompradorski

W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i o możliwościach funkcjonowania na rynku decydują osobiste cechy człowieka, takie jak przedsiębiorczość, pracowitość, rzutkość — podczas gdy w kapitalizmie kompradorskim o tym decyduje przede wszystkim przynależność do sitwy